Κανόνες του σπιτιού : Αποθήκευση


Το Εικονοτόπιο όσο αφορά την αποθήκευση εργασιών δεσμεύεται για 2 χρόνια ασφαλούς αποθήκευσης συνήθως σε δύο ξεχωριστές τοποθεσίες ώστε να αποτραπούν ζημιές. Στο πέρας του χρόνου αυτού δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη. Κοινώς, αν θυμηθήκατε μετά από 4 χρόνια ότι χρειάζεστε κάποιες εκτυπώσεις από το γάμο σας,; Υπάρχει περίπτωση ο σκληρός αποθήκευσης να έχει υποστεί βλάβη, ή να έχει ανακυκλωθεί. Γι αυτό θυμόμαστε ν αγοράσουμε και το ψηφιακό αρχείο, ώστε πλέον τα πάντα να είναι στη κατοχή σας.


Featured Posts